Bilingual Baby Signing


Užití základních manuálních znaků u zdravých miminek je metoda, která se v zahraničí používá již od osmdesátých let. Komunikace pomocí znaků se slyšícími miminky nabízí řadu výhod, tou hlavní je, že nám znaky pomohou porozumět miminku v období, kdy se samo ještě neumí slovy vyjádřit. V prvním roce života se u miminka přirozeně rozvíjí neverbální způsoby komunikace, dítě se natahuje po hračce, ukazuje, vztahuje ruce k předmětu či k matce. Využití znakování základních pojmů není tedy nic jiného, než cílené využití potenciálu miminek a jeho neverbálního vyjadřování. 
  
Ba co víc, bylo dokázáno výzkumy, že využití znakování u slyšících miminek zároveň podporuje a akceleruje rozvoj řeči. V žádném případě znaky nenahrazují slova naopak...američtí průkopníci znakování miminek rádi uvádí, že znakování je pro mluvení to stejné jako lezení pro chození. 

Tato metoda navíc zmírňuje pocit frustrace dítěte z neporozumění jeho potřebám. Rodiče stráví méně času hádáním pročpak miminko pláče, batole si totiž jednoduše řekne, co ho trápí. 


V posledních letech si tuto metodu oblíbili rodiče bilingvních dětí, protože umožňuje sjednotit způsob komunikace v rodině, díky znakům maminka i tatínek hovoří stejným jazykem. Zároveň užití znaků v kombinaci s pojmem toho či onoho jazyka umožňuje dítěti pochopit, že dvě slova mohou mít stejný význam a usnadňuje rozvoj bilingvismu u dětí. 


Bilingual Baby Signing (BBS) je nový program znakování miminek, který jsem vytvořila pro komunikaci se svou dcerou, jež vyrůstá v trojjazyčném prostředí. Jednotlivé znaky jsem přizpůsobila tak, aby odpovídaly italské gestikulaci, která se významným způsobem podílí na komunikaci dospělých. Zároveň jsem využila své kvalifikace logopedky, která se zaměřuje na problematiku rozvoje řeči bilingvních dětí, a do programu začlenila informace pro rodiče o rozvoji komunikačních schopností přirozeně bilingvních dětí, způsobech stimulace tohoto rozvoje a o možnostech volby komunikační strategie ve vícejazyčné rodině.


Program Bilingual Baby Signs pomáhá miminkům a jejich rodičům porozumět jeden druhému a usnadnit komunikaci ve vícejazyčných rodinách.